Infratopení pro Váš spokojený život.


Stavíte, nebo přestavujete?


Pokud ano, zcela určitě stojíte před problémem, jaké topení si pořídíte, které je nejekonomičtější, kdo Vám ho přiveze, namontuje, čím budete topit, kde složíte palivo, jaké jsou bezpečnostní předpisy, kam topidla umístit, jaký musí být komín, atd., atd.


Zbavíme Vás úplně všech problémů, infratopení dodáme a nemusíte vůbec zasahovat do stavby, shánět montéry, protože si můžete infrapanely nainstalovat sami. Zručný kutil zvládne namontovat infratopení do rodinného domu bez problémů a odborných znalostí, za jediný den.


Navíc infratopení nevyžaduje žádnou údržbu!


Zásady vytápění


Rozeberme si jednotlivé zásady v závislosti na tepelnou pohodu a efektivnost vytápění.1.Maximalizovaný tepelný tok sálání


Je známa skutečnost, že při teplotě vzduchu v místnosti 24°C pokud jsou stěny chladnější 16°C, není taková tepelná pohoda, jako při teplotě vzduchu 22°C a teplotě stěn 18°C. Tepelná pohoda je dobře demonstrovatelná také v zimním období, když pobyt na slunci a ve stínu při stejné teplotě vzduchu je citelně různá. Pro vytápění z toho všeobecně vyplývá, že pro tepelnou pohodu je potřebný maximální tepelný tok sáláním. Z hlediska efektivnosti je třeba připomenout nižší ztráty energie větráním a rovnoměrnost rozložení teplot.


Velký podíl tepelného toku sáláním dosahují stropní infrapanely. Ostatní druhy vytápění buď nemají dostatečnou vyzařovací plochu, povrchovou teplotu a emisivitu, resp. jejich umístění neumožnuje zasáhnout zářením maximální prostor.2.Rovnoměrné rozložení zdrojů tepla v místnosti


Pro odborníka v oblasti vytápění, větrání a klimatizace je druhá zásada samozřejmostí. Více zdrojů tepla nižšího výkonu, ale rovnomerně rozložených v prostoru, umožnuje snížit celkový instalovaný příkon. Nedochází tak k intenzivnímu proudění vzduchu, víření prachu a také k nepříjemnému pocitu průvanu. Teplota v místnosti je horizontálně rovnoměrnější. Toto splňuje podlahové topení, sálavé panely umístěné na stropě a některé druhy klimatizace.3.Kvalitní regulace (pomocí reostatu, jako žárovky)


Nejznámější způsob úspory energie u každého druhu topení, je regulace příkonu. Vysoko kvalitní, pružná a programovatelná regulace umožnuje zohlednit všechny tepelné zisky v místnosti, jako například sluneční záření přes okna, zvýšený počet osob, provoz el. spotrebičů (žehlička, sporák atd.). Také požadavky na snížení teploty např. v noci nebo v nepřítomnosti osob a požadavky na různé teploty v různých místnostech zabezpečuje tato regulace. Celý systém však musí rychle a s minimální regulační odchylkou reagovat. Tomuto vyhovují zdroje tepla s rychlým náběhem na požadovaný výkon, zdroje s dostatečnou rezervou na změny v povrchové teplotě, zdroje umožnující jednoduchou regulaci a zdroje nezávisle na sobe v každé místnosti.


Tyto požadavky nejlépe splňují sálavé topné panely -  infratopení. Podlahové nebo klasické ústřední topení musí nejprve ohřát velkou hmotu (podlahu, resp.vodu v kotli a radiátory). Elektrické sálavé panely mají časovou konstantu do 30 minut. Vysoká teplota panelu do 90°C, vytváří dostatečnou rezervu vůči požadované teplotě okolí. Jednoduchost regulace je daná konstrukcí panelu, kde vlastní zdroj tepla je velkoplošný elektrický odpor malého výkonu, do 500 W.Není tak potřebné postupně zabezpečovat změny příkonu od zdroje tepla (kotle), přes nosiče tepla (rozvody, radiátory). Také nezávislost zdrojů tepla navzájem je daná konstrukcí panelu. Každý panel se dá samostatně ovládat vhodným regulátorem, který změní v průběhu několika minut povrchovou teplotu a tím i jeho příkon. Existující regulátory umožnují zabezpečit různé teploty v jednotlivých místnostech v závislosti na času. Celý regulovaný systém je potom velmi citlivý, rychlý a bez zásahu člověka šetří elektrickou energii v průběhu celé topné sezóny.


Všechny hlavní zásady efektivního vytápění splňují naše stropní elektrické sálavé panely - infratopení.


                         Úspora energie vůči klasickým způsobům vytápění je až 30% v průměru za celý rok, v přechodném období to činí až 60%!Podrobnější informace.


Úspora energie činí až 60% ! Tyto panely nevyzařují teplo, ale infračervené záření o vlnové délce 7-10 mikrometrů, čímž se neohřívá vzduch, nýbrž osoby, předměty a od těch se následně ohřívá vzduch.

Účinný tepelný efekt se vytváří tím, že 99% tepla je absorbováno. V důsledku toho, se osoba nacházející v nevytopené místnosti, ale v dosahu infrazáření, má pocit tepla. Úspora energie je i v tom, že teplotní rozdíl mezi stropem a podlahou je pouze 0,4 - 2°C, oproti 10°C u klasického vytápění.

Panel se skládá z temperančního článku, tepelné izolace a rámu z PVC, takže svým tvarem připomíná obraz (tloušťka rámu je jen 37 mm.) Povrch je z minerální omítky, která se dá běžným způsobem barvit dle potřeby. V rámu jsou předvrtané otvory na upevnění a uvnitř rámu je svorkovnice k připojení na el. rozvod.

Ve velkých halách, se panely můžou zavěsit nad jednotlivá pracoviště, takže i když není jiná možnost tyto prostory vytápět, mají pracovníci příjemnou tepelnou pohodu.

Panely lze montovat nebo zavěsit na strop i stěny a to i na hořlavý podklad.  

Lze je doporučit k vytápění domácností, kanceláří, chat, dílen, prodejen, stavebních buňek atd.Také lze úspěšně využívat při chovu zvířat, pěstování rostlin.

S velkým úspěchem je využíván k vytápění kostelních lavic, zvláště v kostelech chráněných památkovými úřady, jako je třeba Břevnovský klášter.

Infrapanel je zdroj úsporného, pohodlného, zdravého,

bezpečného sálavého tepla (za plného provozu se lze dotknout rukou).

Nevysušuje pokožku a nespaluje kyslík, takže je zvláště vhodný při dýchacích potížích, pro astmatiky, starší osoby

a novorozence.

Při provozu nedochází k víření prachu vlivem proudění vzduchu. Revmatici si zase chválí úlevu při bolestech kloubů. 


Příkon 1 kW vyhřeje 40-50 m 3, takže si lehce můžete spočítat potřebný příkon. Infrapanely nabíhají na plný výkon do 30 minut!  

Ze zkušenosti doporučujeme montovat více panelů s menším příkonem, než méně panelů s větším příkonem, nainstalovat individuální vypínání s případnou regulací, pro snížení výkonu například na jaře, na podzim, po dobu nepřítomnosti, v noci atd.

Jednou z výhod těchto sálavachých panelů je i to, že je lze přikupovat postupně dle potřeb a finanční situace.

Takže žádné kotle, komíny a kominíky, palivo, popel, údržba, potrubí, radiátory, zamrzání vody, koroze, odvzdušňování, riziko požáru či výbuchu!  

Jednou ze základních fyziologických potřeb člověka, je tepelná pohoda prostředí. Proto se při projektování budov klade důraz na její dosáhnutí.Vynakládají se na to vysoké investiční a provozní náklady.Efektivnost vytápění se takto stává důležitým faktorem při sledování celkové hodnoty budovy. 


Elektrické sálavé vytápěcí panely = perspektivní a efektivní způsob vytápění! 


Není tomu jinak ani v oblasti technického rozvoje.Zkvalitňuje se izolace stěn, oken, dveří, vyvíjejí se nové systémy regulace a hlavně nové zdroje tepla. Jsou to elektrické sálavé vytápěcí panely. Jsou to desky o síle 37 mm a ploše 0,25 až 0,50 m/2. Umisťují se obvykle na strop jako samostatné panely, nebo jako součást kazetových podhledů. Na strop se umisťují z toho důvodu (příčí se to logice při klasickém systému vytápění-teplo stoupá vzhůru), že tyto panely odevzdávají teplo jiným, principiálně odlišným způsobem. 


Klasické systémy vytápění nejdříve ohřejí vzduch v místnosti, který potom prouděním okolo stěn a předmětů tyto následovně ohřívá.Vzduch je tedy vždy teplejší než stěny a předměty v místnosti, dochází k pohybu vzduchu a člověk v místnosti může mít pocit průvanu. 


Sálavé vytápěcí panely naopak odevzdávají teplo do prostoru v první řadě sáláním (infračervené záření o vlnové délce 7-10 mikrometrů ). Toto sálavé teplo dosahuje vysokou emisivitu povrchu 0,94 až 0,98%. Sálavé topné panely stejně jako slunce nejdříve ohřejí stěny, předměty a osoby v místnosti a až následně od nich ohřívají vzduch. Aby infračervené paprsky pokryly maximální prostor, umístíme panely nejlépe na strop. 


V čem tedy spočívá efektivnost vytápění elektrickými sálavými panely?


1.Maximalizovaný tepelný tok sálání

2.Rovnoměrné rozložení zdrojů tepla v místnosti

3.Kvalitní regulace (pomocí reostatu,jako žárovky)  


Rozeberme si jednotlivé zásady v závislosti na tepelnou pohodu a efektivnost vytápění.  


1.Je známa skutečnost, že při teplotě vzduchu v místnosti 24°C pokud jsou stěny chladnější 16°C, není taková tepelná pohoda, jako při teplotě vzduchu 22°C a teplotě stěn 18°C. Tepelná pohoda je dobře demonstrovatelná také v zimním období, když pobyt na slunci a ve stínu při stejné teplotě vzduchu je citelně různá. Pro vytápění z toho všeobecně vyplývá, že pro tepelnou pohodu je potřebný maximální tepelný tok sáláním. Z hlediska efektivnosti je třeba připomenout nižší ztráty energie větráním a rovnoměrnost rozložení teplot. 


Velký podíl tepelného toku sáláním dosahují stropní infrapanely. Ostatní druhy vytápění buď nemají dostatečnou vyzařovací plochu, povrchovou teplotu a emisivitu, resp. jejich umístění neumožňuje zasáhnout zářením maximální prostor. 


2.Pro odborníka v oblasti vytápění, větrání a klimatizace je druhá zásada samozřejmostí. Více zdrojů tepla nižšího výkonu, ale rovnoměrně rozložených v prostoru, umožňuje snížit celkový instalovaný příkon. Nedochází tak k intenzivnímu proudění vzduchu, víření prachu a také k nepříjemnému pocitu průvanu. Teplota v místnosti je horizontálně rovnoměrnější. Toto splňuje podlahové topení, sálavé panely umístěné na stropě a některé druhy klimatizace. 


3.Nejznámější způsob ůspory úspory energie u každého druhu topení, je regulace příkonu. Vysoko kvalitní, pružná a programovatelná regulace umožňuje zohlednit všechny tepelné zisky v místnosti, jako například sluneční záření přes okna, zvýšený počet osob, provoz el. spotřebičů (žehlička, sporák atd.). Také požadavky na snížení teploty např. v noci nebo v nepřítomnosti osob a požadavky na různé teploty v různých místnostech zabezpečuje tato regulace. Celý systém však musí rychle a s minimální regulační odchylkou reagovat. Tomuto vyhovují zdroje tepla s rychlým náběhem na požadovaný výkon, zdroje s dostatečnou rezervou na změny v povrchové teplotě, zdroje umožňující jednoduchou regulaci a zdroje nezávisle na sobě v každé místnosti. 


Tyto požadavky nejlépe splňují sálavé topné panely. Podlahové nebo klasické ústřední topení musí nejprve ohřát velkou hmotu (podlahu, resp.vodu v kotli a radiátory). Elektrické sálavé panely mají časovou konstantu do 30 minut. Vysoká teplota panelů do 90°C, vytváří dostatečnou rezervu vůči požadované teplotě okolí. Jednoduchost regulace je daná konstrukcí panelů, kde vlastní zdroj tepla je velkoplošný elektrický odpor malého výkonu, do 350 W.Není tak potřebné postupně zabezpečovat změny příkonu od zdroje tepla (kotle), přes nosiče tepla (rozvody, radiátory). Také nezávislost zdrojů tepla navzájem je daná konstrukcí panelů. Každý panel se dá samostatně ovládat vhodným regulátorem, který změní v průběhu několika minut povrchovou teplotu a tím i jeho příkon. Existující regulátory umožňují zabezpečit různé teploty v jednotlivých místnostech v závislosti na času. Celý regulovaný systém je potom velmi citlivý, rychlý a bez zásahu člověka šetří elektrickou energii v průběhu celé topné sezóny. 


Všechny hlavní zásady efektivního vytápění splňují naše stropní elektrické sálavé panely.


Úspora energie vůči klasickým způsobům vytápění je až 30% v průměru za celý rok, v přechodném období to činí až 60%! 


Při energetické úspoře a vysoké kvalitě vytápění, jsou nezanedbatelné i ekologické účinky na okolní prostředí. 


Nízký instalovaný příkon (20 až 30 W/ m 3 ) vytápěného prostoru umožňuje využít stávající rozvody elektrické energie. Jednoduchost instalace, investiční náklady srovnatelné s klasickým topením, nízké provozní náklady, prakticky neomezená životnost a vysoká technická úroveň systému z našich panelů vysoce efektivní a perspektivní výrobek na vytápění. 


Tyto panely jsou upravené tak, aby funkční stranou do vytápěného prostoru byl maximalizovaný tok energie a zadním směrem minimální. Toho je dosaženo pomocí nalepených krystalů křemíku na přední funkční straně a kvalitní tepelnou izolací spolu s hliníkovou fólií na zadní straně. Plastový rám doplňuje estetický vzhled výrobku, umožňuje připevnění a zajišťuje tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Funkční strana výrobku může být různobarevná podle požadavku odběratele. 


Jak tyto panely fungují?


Panel mění el. energii na teplo, které je rovnoměrně rozloženo po celém povrchu. Krystaly křemíku maximalizují odevzdávání tepla sáláním o vlnové délce 7 až 10 mikrometrů celou plochou do okolního prostoru. Je to právě ten druh tepla, kterým slunce ohřívá naší zem a všechno živé ho absorbuje na 99%. Na rozdíl od ultrafialového záření, které způsobuje opalování a mikrovlnného, které je využívané v mikrovlnných troubách, je sálání z našeho panelu dlouhovlnné (infračervené,např. dálkové ovládání televizí atd.) a má na lidský organizmus blahodárný účinek. Tento druh tepla je pro člověka potřebnější než samotná teplota vzduchu. Působí kladně na psychiku lidí, hlavně starších osob, dětí a novorozeňat. Je vysoce účinný u lidí s omezeným pohybem, např.u nemocných, pokladních v obchodě, žáků ve škole a podobně.


Jak stanovit potřebu panelů? 


1.Vypočítat tepelně-technické ztráty v jednotlivých místnostech

2.Na základě výpočtu ztrát stanovit instalované příkony ve výši 80% vůči klasickému vytápění

3.Zvolit konkrétní typ panelu z rozměrové řady podle výšky místnosti takto : 


-maximální výkony v rozměrových řadách instalovat ve výšce nad 2,8 metru

-střední výkony ve výšce okolo 2,5 metru

-nejnižší výkony ve výšce do 2,5 metru 


4.Počet panelů je podíl stanoveného instalovaného příkonu a jmenovitý výkon konkrétního typu

Pro první orientaci potřeby počtu panelů je možné uvažovat, že v místnostech 

s tepelnými ztrátami 0,8 až 1W/ m 3.


Instalovaný příkon 1 kW vyhřeje objem: 


-50 m 3 na teplotu ovzduší +18 oC (výrobní haly, restaurace)

-40 m 3 na teplotu ovzduší +20 až 22 oC (kanceláře, byty)

-30 m 3 až 35 m 3 na teplotu ovzduší +22 až 25 oC (byty, dětské pokoje) 


Jak instalovat panely? 


Instalace panelů je jednoduchá a lehká. Připevňují se na strop pomocí čtyř šroubků, přes připravené otvory v rámu. Na el.síť se připojuje přes svorkovnici, která je pod krytem na boku rámu. Panely se rozmísťují na stropě rovnoměrně. Pro vytvoření kazetového stropu je vhodné použít čtvercové panely. Běžnými vypínači nebo stmívači je zabezpečeno jednoduché ovládání.

Teplota povrchu je 80°až 100°C, teplota zadní strany se pohybuje mezi 40°až 55°C.

Proto jsou vhodné i pro montáže na hořlavý podklad.